MENU

Bachweg

In het kort

  • Sloop van 4 flats
  • Nieuwbouw 75 appartementen
  • Plannen nieuwbouw in ontwerpfase
  • Sociaal statuut voor huidige bewoners

De Alliantie zal de 4 flats aan de Bachweg 12 t/m 40 gaan slopen. Op de vrijgekomen locatie zullen 75 nieuwbouwappartementen worden gerealiseerd.

Bachweg

Berichten

Sloopplannen

Nagenoeg alle huidige bewoners hebben ingestemd met de sloop van de bestaande woningen. Hiermee is voldaan aan criterium van minimaal 70% instemming. De gemeente heeft inmiddels een stadsvernieuwingsurgentie afgegeven waarmee bewoners met voorrang een andere woning kunnen gaan zoeken. Een deel van de huidige bewoners is hierin reeds geslaagd.

 

Nieuwbouwplannen

De nieuwbouwplannen worden momenteel uitgewerkt. Het stedenbouwkundig plan is inmiddels vastgesteld en de woningontwerpen worden uitgewerkt. In de oorspronkelijke plannen werd gesproken over 54 huurappartementen en 21 koop appartementen. Gezien de grote vraag naar huurappartementen is besloten alle appartementen in de huur te realiseren.

Zodra de woningontwerpen zijn uitgewerkt zullen ze hier op deze website worden geplaatst.

Voorlopige planning
(onder voorbehoud)

Verhuizen bewoners
in de periode juni 2016 tot mei 2017
Ontwerp bestemmingsplan
oktober/november 2016
Besluitvorming bestemmingsplan
januari 2017
Verwachting sloop
september 2017
Verwachte oplevering nieuwbouw
eind 2018- begin 2019

Sociaal Statuut 2014-2018
Hierin staan de procesafspraken die zijn afgesproken tussen gemeente Amersfoort, woningcorporaties en de VHB (huurdersbelangen). Ook rechten en plichten van partijen zijn hier in benoemd. Download het Statuut 2014 – 2018 Amersfoort (pdf).

 

Contactpersonen

Bewonersbegeleider: Marga Baruch

Medewerkers huisbezoeken: Arno Groeneveld, Ernesto Fraser, Petra Grijpma

Ontwikkelmanager nieuwbouwplan: Saskia van Lissum

Gebiedsontwikkelaar: Jan van den Berg

Beheerder wonen: Corina Boonzaaijer

Gebiedscoördinator: Carla Dee

 

Voor meer informatie, bel met de Alliantie: 088 – 00 232 00

Contact

De Alliantie

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Randenbroek per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.