MENU

26 Nieuwbouwwoningen op plek Anne Annemaschool

26 januari 2015
Weberstraat

De Alliantie laat het voormalige schoolgebouw van de Anne Annemaschool aan de Verdistraat in het najaar van 2015 slopen en gaat er circa 26 nieuwe eengezinswoningen bouwen. Dit worden zowel betaalbare koop- als huurwoningen.

De Alliantie en de gemeente Amersfoort hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van het schoolgebouw van de gemeente aan de Alliantie. De gemeente Amersfoort heeft besloten dat het voormalige schoolgebouw niet meer voor onderwijs of andere doeleinden gebruikt hoeft te worden en wil het gebouw verkopen.

Nieuwbouwplan
BouwplanVmlgAnneAnnemaschoolVoordat de woningen gebouwd kunnen worden, wordt het bestemmingsplan gewijzigd. In zo’n plan legt de gemeente vast waarvoor de betreffende grond van de gemeente gebruikt mag worden. De gemeente Amersfoort start hiervoor begin 2015 een procedure op. De nieuwe woningen sluiten zoveel mogelijk aan bij de woningen die aan de Weberstraat worden ontwikkeld in het plan De Componisten.

In de zomer van 2013 is het schoolgebouw van de Anne Annemaschool aan de Verdistraat 53 leeg gekomen. De Stichting Speciaal Onderwijs die er gehuisvest was, heeft in overleg met de gemeente Amersfoort besloten om te verhuizen naar Vathorst.

Dit bericht hoort bij: Weberstraat
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.