MENU

82 procent van bewoners Jeruzalem stemt in met verbeterplan

13 april 2016
Bewoners Jeruzalem

In de Amersfoort Vernieuwt buurt Jeruzalem is ruim voldoende draagvlak gehaald voor het verbeterplan voor de 223 huurwoningen. Om de verbeterwerkzaamheden te kunnen uitvoeren was minimaal 70% akkoord van de bewoners nodig.

Comfortabeler wonen
De woningen zijn eigendom van woningcorporatie de Alliantie. De karakteristieke woningen zijn in de jaren 50 gebouwd. In die tijd werden er andere eisen gesteld aan een woning dan nu. Daarom heeft de Alliantie samen met bewonersgroep Jeruzalem, de klankbordgroep en aannemer Nijhuis Bouw een verbeterplan gemaakt waarbij de verouderde woningen opgeknapt en geïsoleerd worden. Hierdoor worden de woningen comfortabeler en energiezuiniger.

Planning
De komende weken worden de bewoners die nog niet langs geweest zijn in de modelwoning benaderd. Tegelijkertijd starten we nu met de voorbereiding van de werkzaamheden. De verwachting is dat we in juni kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Rond de zomer van 2017 verwachten we klaar te zijn met de werkzaamheden.

Dit bericht hoort bij: Jeruzalem
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.