MENU

Galerijen De Horsten in Amersfoort voldoen aan veiligheidseisen

31 oktober 2016

De galerijen van de flat aan de Arendshorst voldoen aan de veiligheidseisen. Dat concludeert een gespecialiseerd bureau dat onderzoek deed naar de consoles (steunen) en de platen van de galerijen. De Alliantie is blij met deze uitslag en hoopt dat hiermee de ongerustheid onder de bewoners over de veiligheid is weggenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieursbureau EconStruct. Dit bedrijf heeft ervaring met onderzoek naar de veiligheid van balkons (onder andere in Leeuwarden). De Alliantie koos voor dit bureau op advies van de klankbordgroep van bewoners van De Horsten.

EconStruct schrijft in het rapport: ‘Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en berekeningen kan worden geconcludeerd dat de consoles en galerijplaten voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn aan de constructieve veiligheid.’ Deze conclusie raakt ook de overige bewoners van De Horsten: het betekent dat de galerijen van hun – bouwtechnisch identieke – woongebouwen veilig zijn.

Voor de Arendshorst (even huisnummers) geldt dat de Alliantie de zichtbare betonschades zal herstellen en de galerij een beschermende laag geeft. Dat is nodig om de veiligheid op langere termijn te garanderen. Bij de andere flats is dit al gebeurd.

Ongerustheid wegnemen
De Alliantie liet het onderzoek uitvoeren omdat bewoners ongerust waren over de veiligheid van de galerijen, zowel de steunen als de platen (vloeren). De Alliantie deelde die ongerustheid niet en heeft vertrouwen in de constructies. Maar de corporatie heeft er alle belang bij dat ze de bewoners met bewijs kan overtuigen.

Onderzoeksmethode
Het bureau heeft voor het onderzoek tekeningen bestudeerd, inspecties en metingen gedaan, monsters genomen van de vloeren en de stalen bewapening alsmede laboratoriumonderzoek gedaan. Incidentele oneffenheden aan de wapening in het beton die zijn aangetroffen aan het gebouw van 50 jaar – zijn misschien minder fraai, maar het rapport vermeldt dat deze beslist voldoen aan de veiligheidseisen.

Overleg
De Alliantie bespreekt het onderzoeksrapport binnenkort met de klankborgroep en de bewonerscommissie van De Horsten, in aanwezigheid van een adviseur van het onderzoekbureau.

Dit bericht hoort bij: De Horsten
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.