MENU

Nieuwbouw Figaro aan Ariaweg in volle gang, project Dirigent & Orkest gestart

9 augustus 2017
Gebouw De Dirigent - Hogekwartier Amersfoort

De nieuwe buurt Hogekwartier en de wijk Schuilenburg zijn in beweging. Aan de Ariaweg noord wordt druk gewerkt aan het nieuwbouw project Figaro. Ondertussen is de bouw van het onderdeel Dirigent & Orkest van Hogekwartier gestart. Deze werkzaamheden kunnen enige overlast met zich mee brengen en daarom informeren we u graag hierover.

Figaro

Na de zomer worden de nutsaansluitingen voor het project Figaro aan de Ariaweg noord afgestemd met de werkzaamheden van de gemeente aan het openbare gebied. De bouw verloopt voorspoedig. De verwachting is dat medio november de woningen bewoond zullen zijn. We kunnen dit niet exact zeggen omdat de voortgang van de bouw mede afhankelijk is van bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

Dirigent & Orkest

Inmiddels is de bouw het nieuwbouwproject Dirigent & Orkest gestart aan de Hogeweg en het Parsifalpad. Voor de vakantie zijn er damwanden geslagen. Na het aanbrengen van de stalen damwanden wordt de toekomstige parkeergarage ontgraven. Deze werkzaamheden starten na 11 augustus als de aannemer terug is van de vakantie.
Na deze ontgraving worden de funderingspalen aangebracht. De heiwerkzaamheden zijn iets vertraagd en worden half september opgestart en duren ongeveer 4 weken. Dit heien levert geluidsoverlast op.

Meer informatie en contactgegevens van de diverse aannemers vindt u in de nieuwsbrief Hogekwartier / Schuilenburg van afgelopen juli.

Dit bericht hoort bij: Nieuwbouw Hogekwartier
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.