MENU

Onderzoek naar verbetering woningen Bomenbuurt en Isseltseveld

5 december 2017
Bomenbuurt - Amersfoort Vernieuwt

Woningcorporatie de Alliantie en een aannemer doen onderzoek naar onderhoud aan de woningen in de Bomenbuurt en de flats aan het Isseltseveld. Deze buurt is in beweging en een aantal woningen zijn toe aan onderhoud. Een deel van de eengezinswoningen is in 2009 al verbeterd. Daar doet de corporatie nu niks.

Op dit moment vindt er in de wijk een QuickScan plaats. De aannemer is gestart met de inspecties van de woningen met name aan de buitenzijde. Daar ondervindt men geen overlast van. Voor de inspectie aan de binnenzijde worden woningen gebruikt die op dit moment leeg staan of leeg komen omdat bewoners verhuizen naar elders.

De informatie die de aannemer verzamelt, wordt besproken met de Alliantie. Uiteindelijk komt daar een plan uit dat aan de bewoners van genoemde buurt wordt gepresenteerd. Verwachting is dat men tussen nu en eind eerste kwartaal 2018 meer kan vertellen.

Isseltseveld flats
De portiekflats aan de Isseltseveld staan ook op de lijst voor onderhoud. De Alliantie verwacht in 2018 meer duidelijkheid geven over de plannen met de portiekflats te geven. De afgelopen periode is door het onderhoudsbedrijf van de Alliantie geprobeerd zoveel als mogelijk de klachten aan het woongebouw en uw appartement op te lossen. Helaas hebben zij niet alle zaken kunnen aanpakken. Dat heeft te maken met de plannen die op dit moment voor het Isseltseveld worden ontwikkeld.

Nieuwsbrieven
Om bewoners van het Soesterkwartier goed op de hoogte te houden, zullen zij regelmatig huis-aan-huis via nieuwsbrieven worden geïnformeerd. Deze nieuwsbrief bestemd voor huurders van de Alliantie, woningeigenaren en omwonenden die wonen in het Soesterkwartier.

Lees de informatiebrief Soesterkwartier van oktober 2017

Als de plannen en bijbehorende planning bekend zijn dan zal op deze site van Amersfoort Vernieuwt ook een aparte pagina komen met alle informatie en nieuwsbrieven.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.