MENU

Afronding Ganskuijl én start nieuwe buurt

25 juni 2018
Start nieuwe buurt Ganskuijl juni 2018 - Amersfoort Vernieuwt

De Ganskuijl is getransformeerd tot een levendige wijk met een mooie mix van koop- en huurwoningen. Het is een bijzonder en groen woongebied geworden, met variatie in bebouwing en een glooiend karakter. Al vanaf 2009 is de Alliantie hier bezig om het gebied aan te pakken. Sinds die tijd zijn portiekflats grootschalig opgeknapt, zodat mensen hier met plezier en tevredenheid wonen en er is ook gesloopt. Een aantal flats heeft plaatsgemaakt voor comfortabele, duurzame eengezinswoningen.

En nu was het moment daar dat we met trots kijken naar wat is neergezet. De betrokkenheid van de bewoners is vanaf het begin groots geweest en van wezenlijk belang voor het welslagen van het realiseren van een schone, hele en veilige wijk. Daarom wilden de Alliantie en de gemeente Amersfoort de afronding van de Ganskuijl én de start van de nieuwe buurt een feestelijk tintje geven.

Op 22 juni om 15.00 uur waren alle bewoners, omwonenden en projectbetrokkenen uitgenodigd bij de nieuwe speeltuin (de Ganskuijl 27). Om 15.15 uur verrichten wethouder Menno Tichelaar, samen met Alliantie-directeur Koos Koolstra en een aantal kinderen een officiële openingshandeling. Ze openden een insectenhotel en schonken dit aan de buurt. Hierna kon men genieten van een hapje en drankje en deelnemen aan verschillende leuke activiteiten, zoals schminken, het schilderen van het insectenhotel, een basketbalworkshop, een workshop natuurbeleving. Een ijscokar en een springkussen maakte het buurtfeest compleet.

De Ganskuijl

Dit jaar leverde de Alliantie de laatste woningen op. In totaliteit zijn maar liefst 54 nieuwe eengezinswoningen gerealiseerd, waarvan 28 in de sociale huur en 26 in de koop. Ook zijn er 17 meergezinswoningen die worden gehuurd door ‘s Heerenloo. In 2015 en 2016 heeft de Alliantie 100 portiekwoningen aan De Ganskuijl opgeknapt. De daken zijn vernieuwd, de entrees naar de andere zijde verplaatst en de woningen zijn voorzien van isolerende maatregelen. Al eerder (2009) zijn de 80 portiekwoningen aan de Gasthuislaan door de Alliantie opgeknapt.

In opdracht van en samen met de gemeente Amersfoort is het complete openbaar gebied voorzien van een nieuwe inrichting. Dit vond plaats boven de grond, maar ook de infrastructuur onder de grond is vernieuwd.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.