MENU

‘Nieuwe huizen in Amersfoort’: artikel over Hogekwartier

10 december 2019
Bewoner van Hogekwartier Amersfoort - Amersfoort Vernieuwt (foto: Aedes magazine)

In het Aedes-Magazine is eind 2019 een groot artikel verschenen over de nieuwbouw in het Hogekwartier. Daarin wordt uitgelegd wat Hogekwartier betekent voor het aanbod van huizen in Amersfoort. Ook komen de ‘spelers’ aan het woord: gemeente Amersfoort, Portaal en de Alliantie. Bewoners komen aan het woord, net als gasloos wonen en autodelen.

Lees het artikel ‘Nieuwe huizen in Amersfoort‘.

Aedes-Magazine is zowel een gedrukte als een digitale uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties. Aedes-Magazine is gratis en verschijnt 4 keer per jaar. Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Zij werken dagelijks aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die om welke reden dan ook steun in de rug nodig hebben.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.