MENU

Inspraak mogelijk op ontwerpbestemmingsplan voor Operaplein tot 12 november 2020

2 november 2020

Voor de herontwikkeling van het Operaplein is ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat de bouw van een supermarkt en 60 woningen mogelijk maakt. Het ontwerpbestemmings-plan ligt van 1 oktober 2020 tot 12 november 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via Ruimtelijkeplannen.nl en Amersfoort.nl

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Graag hadden we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurt maar door corona is dat jammer genoeg niet mogelijk. De gemeente en de Alliantie denken na over de manier waarop zij de omwonenden informeren over het bestemmingsplan en ook over de uitwerking van het plan. Binnenkort krijgen direct omwonenden daarover een brief.

Dit bericht hoort bij: Operaplein
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.