MENU

Nieuwbouwplannen Vogelbuurt gestopt

27 september 2021
Artistieke impressie van nieuwbouw in Vogelbuurt Amersfoort (Geelgorsstraat) - Amersfoort Vernieuwt

De Alliantie is gestopt met de planvorming voor de sloop en vervangende nieuwbouw in de Vogelbuurten in Liendert. Aanleiding is dat onvoldoende bewoners zich positief hebben uitgesproken over de plannen. De Alliantie gaat de woningen voorlopig onderhouden.

De Alliantie heeft lange tijd aan de planvorming voor de Vogelbuurten gewerkt. Eind 2020 heeft de projectcommissie van bewoners van dit project formeel een negatief advies uitgebracht op het planvoorstel van de Alliantie. De Alliantie heeft vervolgens het Centrum voor Woononderzoek gevraagd onderzoek te doen om de mening van alle bewoners uit het plangebied op te halen. Dit onderzoek vond in juni 2021 plaats.  Ongeveer 75 procent van de bewoners deed mee aan het onderzoek. Uitgangspunt van de Alliantie is dat tenminste 70 procent van de bewoners zich achter de plannen schaart.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat ongeveer de helft van de bewoners zich positief heeft uitgesproken.
Met deze uitkomst heeft de Alliantie moeten concluderen dat er nu onvoldoende draagvlak is om de plannen ten uitvoer te brengen. De Alliantie heeft daarom besloten om te stoppen met de planvorming voor sloop en
vervangende nieuwbouw. Zij gaat de woningen de komende periode onderhouden.

Toekomst

Het toekomstperspectief is voor de Alliantie echter niet veranderd. Op termijn zal de Alliantie de planontwikkeling weer oppakken en dan infomeren zij betrokkenen daarover. Dit zal overigens niet op korte termijn zijn. Met het naar achter schuiven van dit project, realiseert de Alliantie op korte termijn naar verwachting minder woningen, die wel zijn opgenomen in de prestatieafspraken.

Dit bericht hoort bij: Vogelbuurt
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.