MENU

Plan voetgangersbrug Hogekwartier naar gemeenteraad

1 februari 2022

In de oorspronkelijke plannen voor Hogekwartier was een voetgangersbrug opgenomen over de Hogeweg ter hoogte van het Valleikanaal. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om in te stemmen met de realisatie van deze voetgangersbrug, zonder hellingbanen of lift. De voetgangersbrug loopt over de Hogeweg langs het Valleikanaal.

Het raadsvoorstel hierover wordt op 8 februari besproken in de Ronde als voorbereiding op een eventueel besluit op 22 februari. Het is mogelijk om op 8 februari in te spreken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de griffie via e-mail griffie@amersfoort.nl of telefoon 033 – 469 4379.

Een voetgangersbrug verbetert de verbinding tussen de wijken Liendert en Schuilenburg. Ook zorgt de voetgangersbrug dat mensen veilig de Hogeweg oversteken als zij over het voetpad langs het Valleikanaal lopen De brug vormt ook een schakel tussen de Eem en het natuurgebied Schammer en verder, als onderdeel van een groter wandelgebied.

Het liefst hadden we deze brug ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een bewegingsbeperking (rolstoel, scootmobiel, rollator) en/of mensen met kinderwagens. Dit is ruimtelijk, financieel en qua onderhoud en beheer niet haalbaar. Deze mensen kunnen de Hogeweg oversteken via de drie bestaande oversteekplaatsen van de kruising Hogeweg – Ringweg Kruiskamp/Randenbroek. Op hetzelfde moment biedt de brug een uitkomst voor mobiele voetgangers om comfortabel en veilig de drukke Hogeweg over te steken.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het realiseren van de voetgangersbrug, wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Natuurlijk informeren we de bewoners en de participatiegroep Hogekwartier en staat de informatie op de sites www.hogekwartier.nl, deze site en diverse social media. Als het ontwerp klaar is kan de voetgangersbrug worden aanbesteed en daarna worden gebouwd.

Dit bericht hoort bij: Nieuwbouw Hogekwartier
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.