MENU

ABC Liendert – Nieuwbouw Lidl

Supermarkt Lidl wil de winkel aan de Wiekslag verplaatsen naar de hoek Wiekslag met de Pelikaanstraat. Ook wil de grootgrutter de winkel geheel vernieuwen. Om de nieuwbouw van de supermarkt mogelijk te maken is op 10 april 2018 een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dat plan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer dit beroep wordt behandeld.

Ondertussen wordt er door de Lidl en de gemeente samen gewerkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de het parkeerterrein. Daarnaast wordt de uitvoering voorbereid. Afhankelijk van het besluit van de Raad van State is de verwachting dat eind 2018 gestart wordt met de bouw van de nieuwe supermarkt.

Naar aanleiding van reacties uit de buurt tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli 2017 in de Zonneparel zijn de plannen op een onderdeel gewijzigd. De aanvankelijk aan de Pelikaanstraat gedachte parkeerplaatsen worden op verzoek van de bewoners van de Pelikaanstraat verplaatst naar de Ibisstraat langs de bestaande groenstrook. De strook naast de Lidl aan de Pelikaanstraat wordt nu groen ingericht en er wordt een aantal bomen geplant. De nieuwe (12) parkeerplaatsen langs de Ibisstraat liggen dicht bij de ABC-school en kunnen ook worden gebruikt voor het halen en brengen van de kinderen.

Download het schetsontwerp voor de terreininrichting rond de nieuwe Lidl (pdf)

Bestemmingsplan

Om de nieuwbouw van de supermarkt mogelijk te maken is op 10 april 2018 een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dat plan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer dit beroep wordt behandeld.

Ondertussen wordt er door de Lidl en de gemeente samen gewerkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de het parkeerterrein. Daarnaast wordt de uitvoering voorbereid. Afhankelijk van het besluit van de Raad van State is de verwachting dat eind 2018 gestart wordt met de bouw van de nieuwe supermarkt.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.