MENU

ABC Liendert – School

Op de huidige locatie van basisschool De Windroos is het ABC-cluster gebouwd. Het gebouw heeft de naam Zonneparel gekregen. Hierin zijn naast de basisscholen De Windroos en De Wiekslag, buitenschoolse opvang, de peuterschool, ruimte voor ontmoeting en een gymzaal gevestigd. In het programma is ruimte voor wijkactiviteiten die de ontwikkeling van kinderen ondersteunen. In het ontwerp van de school is nagedacht hoe de ontmoetingfunctie en de sportzaal buiten de schooltijden toegankelijk worden gemaakt. Hiervoor zijn beheerafspraken nodig.

 

Op 15 december 2014 is de omgevingsvergunning voor de bouw van het ABC-cluster verleend. Dit is gepubliceerd in de Stadsberichten van 24 december 2014 in huis aan huisblad De Stad Amersfoort en op de website van de gemeente. Jorissen Simonetti Architecten uit Doetinchem heeft de school ontworpen. Dura Vermeer Bouw Hengelo BV gaat de school bouwen.

Het schetsontwerp biedt veel mogelijkheid tot flexibel gebruik van ruimten, zowel voor het onderwijs overdag, als ook de ontmoetingsfunctie. Deze wijkfunctie kan daardoor zowel overdag als ook ’s avonds plaatsvinden.

De betrokken scholen, WELZIN (voorheen SWA) en de gemeente vonden dat het plan van JSA op aantrekkelijke wijze beantwoordt aan de visie waarop de beide scholen, de buitenschoolse opvang en de peuterschool met elkaar willen gaan samenwerken in dit ABC-cluster. Ook de ruimte voor wijkontmoeting ligt mooi in het hart van de voorziening.

De gemeente heeft samen met de partners van de ABC-school een ambitiedocument opgesteld over de samenwerking in de wijk.

Klik hier voor het overzicht van de ontwikelingen van ABC Liendert en omgeving.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.