MENU

ABC Liendert – Stedenbouwkundig- en bestemmingsplan

Voor de bouw van het ABC-cluster voor de basisscholen De Wiekslag en De Windroos in Liendert en de woningbouw op de vrijkomende kavels van De Wiekslag en speeltuin Het Vogelnest is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan met de stedenbouwkundige kaders voor de gebiedsontwikkeling is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voordat met de bouw gestart kon worden moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast.

Op 8 april 2013 zijn bewoners tijdens een wijkbijeenkomst aan de hand van het concept stedenbouwkundig plan en het ontwerp bestemmingsplan geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 6 juni tot en met woensdag 17 juli 2013 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzagelegging zijn er geen reacties ingekomen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hetzelfde jaar definitief vastgesteld.

Brief bestemmingsplan Liendert – juni 2013

Gebiedsontwikkeling ABC-Liendert e.o.

De locaties van de basisscholen De Wiekslag en De Windroos en speeltuin Het Vogelnest in Liendert worden opnieuw ingericht. Op de huidige locatie van De Windroos wordt een ABC-cluster gebouwd, waarin de beide scholen, kinderopvang, ruimte voor ontmoeting en gymzaal worden samengebracht. De speeltuin wordt geïntegreerd in het nieuwe schoolplein dat tevens bedoeld is als ontmoetingsplein in de wijk. Op de vrijkomende kavels van De Wiekslag en Het Vogelnest is woningbouw gepland.

Klik hier voor het overzicht over ontwikkelingen van ABC Liendert en omgeving.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.