MENU

ABC Liendert – Verkeer en parkeren

Met de oplevering van De Zonneparel en het wijkplein is de verkeers- en parkeersituatie aangepast. Hieronder leest u de overwegingen uit de ontwerpfase in 2014 en 2015.

Op onderstaande afbeelding ziet u de verkeersstromen lopen (het huidige eenrichtingverkeer) , de hoofdingang van het ABC-gebouw , waar nieuwe parkeerplaatsen zijn gepland, en waar er ruimte is voor halen en brengen.

ABCkaart-270513-800Met het samenbrengen van de scholen De Windroos en De Wiekslag op één locatie in het gebied, gaat het halen en brengen van schoolkinderen zich rond die nieuwe locatie afspelen, waardoor daar meer verkeer op af zal komen. De meeste kinderen zijn afkomstig uit Liendert en gaan lopend of op de fiets naar school, maar is ook gekeken naar het autoverkeer van en naar de nieuwe locatie.

Langs de Vinkenbaan zijn 16 nieuwe parkeerplaatsen gepland. Daarnaast is er ook in de omliggende straten nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig om de auto kort te parkeren om kinderen  te halen of te brengen. Op bovenstaande afbeelding is te zien dat aan de straatzijde rondom het ABC-gebouw een stopverbod wordt ingesteld. Dat is bedoeld om het zicht op de straat te verbeteren. Zo kunnen kinderen veilig oversteken.

Een aantal straten rondom de nieuwe school en de woningbouwlocatie heeft nu eenrichtingverkeer.  Op dit moment is er geen aanleiding dat te veranderen. Bij de inrichting van het wijkplein wordt uitgewerkt wat bijvoorbeeld plekken zijn om over te steken, of er antiparkeerpaaltjes moeten komen en dergelijke.

Op de huidige locatie van “De Wiekslag” aan de Pelikaanstraat zijn circa 46 woningen gepland. In de planvorming die nog moet worden uitgewerkt wordt de parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning gehanteerd. Deze parkeerruimte wordt grotendeels op de woningbouwlocatie zelf en deels aan de Pelikaanstraat en de Trekvogelweg met nieuwe parkeerplaatsen ingericht. Dit gaat niet ten koste van de bestaande parkeerplaatsen aan de Pelikaanstraat. De parkeergelegenheid is voldoende voor de nieuwe bewoners en geeft geen extra parkeerdruk in de omliggende straten.

De verkeersroute van en naar de woonlocatie is gedacht aan de Pelikaanstraat. De Pelikaanstraat wordt daarmee wel drukker.

Klik hier voor het overzicht van de ontwikkelingen van ABC Liendert en omgeving.

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.