MENU

ABC-Liendert – Wijkplein

Het wijkplein is een openbaar plein  dat naast gebruik als schoolplein ook voor andere doelen te gebruiken is. Leerlingen van de scholen en wijkbewoners hebben meegedacht over het ontwerp. Het wijkplein is samen met De Zonneparel is in oktober 2015 opgeleverd.

Voorlopig ontwerp

WorkshopWijkpleinABCliendertMet de bijdragen uit de workshops is het voorlopig ontwerp door de architect afgerond. Hieronder leest u het verloop van dit proces. Het voorlopige ontwerp is op 11 december 2013 aan de wijk getoond tijdens een inloopbijeenkomst. Bekijk het ontwerp van het wijkplein.

Samen aan de slag: eerste workshop

Vrijdagmorgen 14 juni 2013 maakten een aantal wijkbewoners, leerlingen van de leerlingwijkraad, de schooldirecteuren, de gemeente en ontwerpbureau OKRA een start met het ontwerp van het wijkplein in Liendert. Dit wijkplein komt aan het nieuwe schoolgebouw van basisscholen De Windroos en De Wiekslag te liggen. In de eerste workshop van twee screenden de deelnemers de bestaande speeltoestellen, bepaalden nieuwe functies en sfeer voor het plein en tekenden in groepjes een eerste ontwerp. Deze schetsen werden daarna aan de andere groepjes gepresenteerd.

Youssef, Evie, Ilse, Justin en Hamide van de leerlingwijkraad hadden thuis al nagedacht over het nieuwe plein en kwamen met goede ideeën. Een goede glijbaan staat hoog op het wensenlijstje.

Inbreng van bewoners

De deelnemers van de eerste workshop gaven op een formulier de gewenste sfeer van het plein aan en wat er moet komen aan functies. Tot begin juli kon iedereen die dat wilde een ook formulier invullen en zo zijn of haar ideeën insturen. Met de opbrengst uit de eerste workshop en de ingevulde formulieren is de ontwerper van OKRA aan de slag gegaan. Op 18 september 2013 kwamen de deelnemers weer bijeen om het resultaat te bespreken.

Tweede workshop

IMG_3911Op 18 september 2013 was de tweede workshop met wijkbewoners voor het ontwerp van het wijkplein. De architect presenteerde toen een eerste voorlopig ontwerp. Hierin had hij de opbrengst van de eerste workshop en de uitkomst van de enquête verwerkt.

Aan de hand van dit ontwerp werd met de deelnemers een aantal thema’s besproken: de hoeveelheid speelvoorzieningen en de plek; het wijkplein en de toekomst van het terrein van het Vogelnest; aantal voetbalvoorzieningen; invulling van klimmen en glijden eventueel in combinatie met de trap van het gebouw, de moestuin, het groen, de ontmoetingsplekken, haal- en brengroutes en parkeren.

In het verslag leest u de opmerkingen die bij de eerste schets aan de hand van de thema’s zijn gemaakt.

Klik hier voor het overzicht van de ontwikkelingen van ABC Liendert en omgeving.

Documenten van workshops over het wijkplein

Korte versie ontwerp wijkplein 7 feb 2014

Ontwerp wijkplein d.d. 7 feb 2014

Verslag van de workshop(s) over het wijkplein.

Werkboek met een eerste voorlopig ontwerp van het wijkplein.

(Alle documenten zijn pdf-bestanden)

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.