MENU

AV-teams / Buurt Toezicht Teams

Medewerkers van de AV Teams helpen bewoners met vragen of sociale problemen. De Buurt Toezicht Teams spreken mensen aan op ongewenst gedrag. Dit project liep van 2008 tot en met 2012.

AV-teams / Buurt Toezicht Teams

De ‘AV’ uit de naam AV-teams staat voor ‘Aanspreken en vooruithelpen’. Medewerkers van de AV-teams gaan op huisbezoek bij bewoners van AV-wijken. Als bewoners dat willen vindt er een gesprek plaats. Dat gesprek is bedoeld om bewoners te helpen met vragen of sociale problemen. Zoals vragen over de woning of over nieuwe contacten of activiteiten buitenshuis, problemen met de opvoeding of┬ámet het ┬árondkomen van het gezinsinkomen. Ook proberen de AV-teams bewoners meer te betrekken bij wat er in hun buurt gebeurt. Sinds 2011 bezoeken de AV-teams niet alleen de Amersfoort Vernieuwtwijken: ze gaan ook aan de slag op de Meridiaan in de wijk Koppel.

Aanpak overlastgevend gedrag

De AV-teams werken samen met het Buurt Toezicht Team. De Buurt Toezicht Teams bestaan uit een medewerker van de Alliantie en een Stadstoezichthouder. Samen spreken zij mensen aan op ongewenst en overlastgevend gedrag. Bijvoorbeeld het verkeerd neerzetten van huisvuil, het stallen van fietsen en brommers op plekken waar dit niet mag, hinderlijk ‘hangen’ of het niet opruimen van hondenpoep. De Stadstoezichthouder kan bekeuringen uitschrijven. Zo leveren de Buurt Toezicht Teams een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Schuilenburg per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.