MENU

Ganskuijl / Gasthuislaan

In het kort

  • Comfortabelere woningen
  • Energiezuinigere woningen
  • Sloop van een aantal flats
  • Herinrichting openbaar gebied
  • Nieuwbouw ongeveer 50 eengezinswoningen en 17 appartementen
  • Helft nieuwbouw wordt koopwoning

De Ganskuijl is getransformeerd tot een levendige wijk met een mooie mix van koop- en huurwoningen. Het is een bijzonder en groen woongebied geworden, met variatie in bebouwing en een glooiend karakter. Al vanaf 2009 is de Alliantie hier bezig om het gebied aan te pakken. Sinds die tijd zijn portiekflats grootschalig opgeknapt, zodat mensen hier met plezier en tevredenheid wonen en er is ook gesloopt. Een aantal flats heeft plaatsgemaakt voor comfortabele, duurzame eengezinswoningen. In 2018 leverde de Alliantie de laatste woningen op.

Ganskuijl / Gasthuislaan

Berichten

Alle berichten tonen

In totaliteit zijn maar liefst 54 nieuwe eengezinswoningen gerealiseerd, waarvan 28 in de sociale huur en 26 in de koop. Ook zijn er 17 meergezinswoningen die worden gehuurd door ‘s Heerenloo. In 2015 en 2016 heeft de Alliantie 100 portiekwoningen aan De Ganskuijl opgeknapt. De daken zijn vernieuwd, de entrees naar de andere zijde verplaatst en de woningen zijn voorzien van isolerende maatregelen. Al eerder (2009) zijn de 80 portiekwoningen aan de Gasthuislaan door de Alliantie opgeknapt.

In opdracht van en samen met de gemeente Amersfoort is het complete openbaar gebied voorzien van een nieuwe inrichting. Dit vond plaats boven de grond, maar ook de infrastructuur onder de grond is vernieuwd.

Participatiegroep De Ganskuijl – Gasthuislaan
Deze participatiegroep van ongeveer zes buurtbewoners dacht mee en adviseerde. Ook bewoners uit de straten rondom De Ganskuijl – Gasthuislaan namen deel aan de participatiegroep.

Verbeteren betrokkenheid
Amersfoort Vernieuwt investeert ook in de betrokkenheid van bewoners bij de buurt en bij elkaar. Dat gebeurt vooral door bewoners te stimuleren elkaar te ontmoeten en door sport-, spel- en hobby-activiteiten aan te bieden die aansluiten bij hun wensen. Hiervoor werken gemeente Amersfoort en de Alliantie samen met partijen als WELZIN en de SRO.

Gasthuislaan

De eerste fase van verbeteringen in deze buurt is in 2010 afgerond. De tachtig woningen aan de Gasthuislaan (even nummers) zijn toen energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. De oorspronkelijke uitstraling van de gebouwen is bij deze verbetering zoveel mogelijk behouden. De vroegere flats aan de Gasthuislaan 55-113 zijn in 2016 gesloopt. In hetzelfde jaar zijn de honderd woningen aan de Ganskuijl 25 – 103 opgeknapt. Deze woningen hebben dezelfde verbeteringen als de woningen aan de Gasthuislaan (even huisnummers) gehad.

In 2018 is het nieuwe gebied klaar. Het wordt een bijzonder en groen woongebied, met variatie in bebouwing en een glooiend karakter.  De weg De Ganskuijl is opgeheven. De hoofdontsluiting loopt via de straat Den Wijnbergh. Bewoners kunnen parkeren bij de woningen in het gebied en aan Den Wijnbergh. In het gebied komen inzamelpunten voor ondergrondse afvalinzameling.

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Vermeerkwartier per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.