MENU

Huis van Bartels

In het kort

  • Ontmoetingsplek voor de buurt
  • Voor jong en oud
  • Natuur inspireert en verhoogt welzijn

Het Huis van Bartels is een buurtorganisatie voor jong en oud in een groene omgeving. De vrijwilligers zetten zich in voor de bevordering van de sociale binding in deze wijken. Nu de gemeenteraad de planaanpassing voor het Hogekwartier heeft vastgesteld, kunnen de nieuwbouwplannen verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Om voorbereidende werkzaamheden te kunnen treffen, is de bruikleenovereenkomst reeds opgezegd en zal Huis van Bartels vanaf 1 december 2017 haar deuren sluiten. Samen met de gemeente Amersfoort en de Alliantie wordt gekeken om de activiteiten op een andere plek voort te zetten.

Huis van Bartels

Berichten

Het opzetten van activiteiten, evenementen en projecten op sociaal / cultureel / educatief / ecologisch gebied ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk en directe omgeving.

— Missie, Stichting Huis van Bartels

Het Huis van Bartels wil een ontmoetingsplek creëren, waar buurtbewoners zich thuis voelen, in balans komen, zich gezond voelen, geïnspireerd bezig zijn, betrokken zijn, leren en ontwikkelen. De Alliantie vindt dit een belangrijk initiatief omdat plezierig wonen doe je met elkaar en een huis is pas een thuis als je er prettig woont.

Centrale ontmoetingsplek
Door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Hogekwartier kwam het pand en erf van voormalige bloembinderij Frans Bartels aan de Hogeweg tijdelijk beschikbaar. De locatie ligt midden in de nieuwe wijk en tussen de Amersfoort Vernieuwt wijken Rustenburg, Liendert en Schuilenburg. Medio 2013 heeft de Alliantie, als eigenaar van de locatie, enkele actieve vrijwillige wijkbewoners de mogelijkheid geboden om het pand en erf te gebruiken als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg.

Nu de gemeenteraad de planaanpassing voor het Hogekwartier heeft vastgesteld, kunnen de nieuwbouwplannen verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Om voorbereidende werkzaamheden te kunnen treffen, is de bruikleenovereenkomst reeds opgezegd en zal Huis van Bartels vanaf 1 december 2017 haar deuren sluiten. Samen met de gemeente Amersfoort en de Alliantie wordt gekeken om de activiteiten op een andere plek voort te zetten.

Meer informatie: www.hethuisvanbartels.nl

Hogekwartier
Deze nieuwbouwwijk wordt een levendige stadswijk. Waarbij wonen, werken, sporten en ontmoeten straks centraal staat. Stadse appartementen, stoere eengezinswoningen en een zwembad geven het Hogekwartier een eigen karakter en gezicht. Op steenworp afstand van de oude binnenstad en dichtbij het vernieuwde park van het waterwingebied.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.