MENU

Integratie / inburgering

In het kort

  • Integratie
  • Inburgering
  • Activiteiten
  • Voor nieuwe Amersfoorters uit het buitenland
  • Maatjesproject

In Amersfoort doet de NVA, Centrum voor Duurzame Inburgering, alle projecten en activiteiten om Amersfoorters van buitenlandse afkomst te helpen hun draai te vinden in de Amersfoortse samenleving. Dit project heeft plaatsgevonden van 2010 t/m voorjaar 2011.

Integratie / inburgering

Onder de noemer ‘Inburgering+’ komen vrijwilligers wekelijks bij mensen thuis om te kijken op welke manier zij meer actief deel kunnen nemen aan de Amersfoortse samenleving.
Thuisraken

Omdat inburgeren met behulp van een taal waar je niet mee bent opgegroeid voor veel nieuwkomers lastig is, doet de gemeente Amersfoort een proef met het inburgeren met behulp van de eigen moedertaal. Door gebruik van de eigen taal raken veel nieuwkomers makkelijker thuis in het Nederlands en de Nederlandse samenleving.
Maatjesproject

Op reis door Amersfoort, kennis maken met een buur van ver’, is een maatjesproject van de NVA waarbij allochtone wijkbewoners en Nederlandse buurtgenoten aan elkaar gekoppeld worden. Ook groepen kunnen meedoen aan dit project. Bijvoorbeeld door met elkaar deel te nemen aan activiteiten, die georganiseerd worden door organisaties en verenigingen.Zoals bijvoorbeeld een dominoclub, mannengespreksgroep, kookgroep.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.