MENU

Jeruzalem

In het kort

  • Verbetering Airey woningen
  • Verbeteren isolatie
  • Klankbordgroep en bewonersgroep denken mee

De Alliantie heeft samen met de bewoners en andere betrokkenen de toekomstplannen ontwikkeld van de buurt Jeruzalem in Amersfoort. De renovatie van de woningen is achter de rug en heel veel mensen hebben zich ingezet om tot dit resultaat te komen. De prachtige wijk is behouden gebleven en de woningen zijn binnen de mogelijkheden die er waren mooi opgeknapt, inclusief het plaatsen van zonnepanelen. Dit project is opgeleverd in 2017.

Jeruzalem

Berichten

In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor het verbeterplan voor de Aireywoningen in Jeruzalem. In december 2015 is de basis van het plan gepresenteerd. Er is een klankbordgroep opgericht en er is een bezoek geweest bij het project Tuttifruttidorp in Amsterdam-Noord.

Klankbordgroep
Met twaalf bewoners is tijdens vergaderingen de voortgang van het project besproken. Er zijn veel vragen en aandachtspunten naar voren gebracht over verschillende onderdelen van het verbeterplan.

Wijkpresentatie
Op 10 december 2015 heeft de Alliantie samen met Nijhuis het verbeterplan op hoofdlijnen aan de buurt gepresenteerd. Op dit moment wordt een modelwoning ingericht. De huurders worden uitgenodigd en kunnen ja of nee tegen het plan zeggen.

Planning
In april 2016 is voldoende draagvlak behaald om het project te starten. In juni 2016 is gestart met de uitvoering van het project.

Inhoud project: Gevelisolatie, vloerisolatie, isolatie van de zoldervloer, aanbrengen mechanische ventilatie, nieuwe ramen en deuren, reinigen van de gevel, aanbrengen zonnepanelen, optioneel een aanbouw achter de keuken.

 

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Koppel per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.