MENU

Nieuwbouw locatie zwembad Liendert

In het kort

 • Zwembad Liendert is gesloopt
 • Op termijn komen hier woningen voor sociale huur en de vrije sector
 • In de tussentijd wordt het terrein groen gebied
 • Sportvelden worden verplaatst
 • Pilotproject voor circulair bouwen

De opening van sportcomplex Amerena betekent dat zwembad Liendert sluit en de locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. Op deze plek kan een appartementengebouw komen 120 appartementen en zeven grondgebonden woningen in de vrije sector. De gemeente gaat het terrein tijdelijk beheren tot de bouwwerkzaamheden starten. Het terrein wordt ingezaaid met een gras- en bloemmengsel en eventueel een tijdelijk speelveld of speelplek. De herontwikkeling van zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Nieuwbouw locatie zwembad Liendert

Berichten

Locatie nieuwbouw (voorheen zwembad Liendert) - Amersfoort Vernieuwt

Dinsdag 30 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerkingsvoorstel voor sport- en woongebied Liendert West. De vaststelling van dit uitwerkingsvoorstel is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied. De kaders van het plan liggen nu vast. Op basis hiervan kan het bestemmingsplan worden opgesteld.

Sport- en woongebied Liendert West

Het plan voor sport- en woongebied Liendert West gaat bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Een woongebouw van 6 bouwlagen met circa 120 appartementen.
 • Zeven grondgebonden woningen in de vrije sector op het voormalige parkeerterrein van het zwembad.
 • Circa twee grondgebonden woningen in de vrije sector op het braakliggend perceel aan het Jan van Riebeeckpad.
 • Parkeeroplossing voldoet aan de gestelde eisen.
 • In het nieuw in te richten openbaar gebied wordt een speelvoorziening opgenomen.
 • De jeu de boules-, handbal- en tennisvereniging krijgen een nieuw sportpark met een gezamenlijke entree.

Samen met bewoners en sportclubs

Na het vaststellen van de Startnotitie zijn de gemeente en De Alliantie in gesprek gegaan met de buurt en met de aanwezige sportverenigingen over het op te stellen stedenbouwkundig plan, het nieuw te maken sportpark, en over de locatie en de vorm van het woongebouw van de Alliantie. Naast een aantal inloopavonden heeft in 2019 een Meedenkgroep aan de hand van verschillende onderwerpen input geleverd.

Belangrijkste wijzigingen in het plan naar aanleiding van de Meedenkgroepen:
– Compacter woongebouw (6 bouwlagen, in plaats van 4 bouwlagen met hoogteaccent van 10 lagen);
– Eenzijdig in plaats van tweezijdig parkeren aan het nieuwe Jan van Riebeeckpad;
– Speelvoorziening voor de buurt in het plan (0-12 jarigen, in latere fase met de buurt uit te werken);
– Twee verkeersplateaus op de Parelhoenstraat;
– Voorstel voor 1-richtingsverkeer in een aantal straten;
– Geen overmaat aan parkeren, maar ruimte houden voor groen.

Aanpassing van de plannen

De gesprekken met de buurt en de sportverenigingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de plannen. Ook zijn er naar aanleiding van de gesprekken aanvullende verkeersonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben geleid tot een besluit van de raad op 21 april om de opstelstrook op de Liendertseweg te verlengen en zo de verkeersdoorstroming de wijk uit te verbeteren.

Vervolg

Voordat de woningen zijn gebouwd en de voorzieningen voor de sportverenigingen zijn gerealiseerd zijn we een paar jaar verder. Als eerste stap wordt met de sportverenigingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten en werken we het ontwerp van het sportpark en het openbaar gebied verder uit. Ook wordt gestart met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. De verwachting is dat in 2022 de sportvoorzieningen gerealiseerd worden en in 2023 de woningen.

Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om weer mee te denken in de verdere uitwerking van het ontwerp. En kunnen, zodra het college het ontwerpbestemmingsplan heeft vastgesteld, formeel hun zienswijze kenbaar maken op het plan.

 

Achtergrondinformatie

Vrije sector en sociale huur
Door de verschuiving van de sportclubs komt de locatie aan het Valleikanaal vrij voor woningbouw. Hier komen 127 woningen waarvan 120 huurwoningen (minimaal 35% sociale huur en 7 koop). De gemeente, corporaties en externe marktpartijen werken in Amersfoort samen aan meer woningen voor alle inkomens, om nu en in de toekomst zoveel mogelijk aan te sluiten op de woningvraag. Daarom bestaat de te ontwikkelen woningbouw bij beide mogelijkheden uit een deel vrije sector woningen en voor minimaal 35% uit sociale huurwoningen.

Tijdelijk beheer
Na de sloop van het zwembad en voor de start van de woningbouwontwikkeling, ligt de locatie voor langere tijd braak. De gemeente gaat het terrein tijdelijk beheren tot de bouwwerkzaamheden starten.  Het terrein wordt ingezaaid met een gras- en bloemmengsel en eventueel een tijdelijk speelveld of speelplek.

Circulair bouwen
De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld. Een circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop dus, waarin afval niet meer bestaat.

Bij circulair bouwen worden bijvoorbeeld materialen hergebruikt, maar u kunt ook denken aan het flexibel inzetten van een gebouw. De herontwikkeling van zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Informatiebijeenkomst 3 juli 2019
Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli 2019 zijn de plannen gepresenteerd voor het sportpark en woningbouw Liendert West. Hier vindt u de link naar de presentatie.

Vaststelling startnotitie
De startnotitie Sport- en woongebied Liendert-West is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Informatiebijeenkomst
Op 20 september 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen op de locatie waar het zwembad heeft gestaan. Aan de hand van panelen werd informatie gegeven. Ook werd een schets getoond over de tijdelijke inrichting van de plek waar het zwembad heeft gestaan. Lees via dit pdf-bestand de antwoorden op de meeste gestelde vragen die die avond voorbij kwamen.

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Liendert per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.