MENU

Randenbroek Zuid

In het kort

  • Sloop oude flats
  • 279 nieuwe woningen
  • Huur- en koopwoningen
  • Van eengezinswoningen tot appartementen en vrije kavels

Samen met bewoners uit de wijk en de gemeente Amersfoort heeft de Alliantie plannen gemaakt voor de wijk Randenbroek Zuid. Tussen 2012 en 2015/2016 worden in totaal 279 nieuwe woningen gebouwd op een deel van de Weberstraat, Berliozstraat en de Haydnstraat. Deze 174 koopwoningen en 105 huurwoningen variëren van eengezinswoningen tot appartementen en vrije kavels. Het onderdeel 'De Driehoek' van Randenbroek Zuid is opgeleverd in april 2013. Het onderdeel 'Weberstraat' van Randenbroek zuid is opgeleverd in 2016.

Randenbroek Zuid

Berichten

Nieuwe fase: Weberstraat
Na de oplevering van de eerste fase, gaat het project Randenbroek Zuid verder. De komende jaren gaat er veel veranderen in de Weberstraat. Het huidige plan, waarin beschreven staat hoe de nieuwe woningen en de buurt eruit komt te zien, is tot stand gekomen in overleg met bewoners in 2010. Inmiddels is het zover dat het plan uitgevoerd gaat worden. Meer informatie op de pagina Weberstraat.

https://youtu.be/hHL5pFGHkhE

Waarom wijkvernieuwing?
In Randenbroek woonden in 2007 circa 3.500 huishoudens in 3.300 woningen. Van de woningen was ongeveer 54% sociale huur. Een groot deel van deze woningen bestond uit portieketageflats van vijf verdiepingen hoog en zonder lift. In de woningen kampten de bewoners met vocht- en tochtproblemen. De Alliantie wilde daarom een deel van de woningen verbeteren en een deel vervangen voor nieuwe en betere woningen.

Wijkvisie en wijkontwikkelplan
In 2007 is gestart met het opstellen van de wijkvisie. Het zogeheten wijkontwikkelplan is samen met de bewoners tot stand gekomen. Tijdens bewonersbijeenkomsten tussen 2008 t/m 2010 zijn de volgende thema’s besproken: Samenleven, Groen en Spelen, Verkeer & Parkeren en Woonkwaliteit. De mening en ideeën van bewoners zijn uitgewerkt door stedenbouwkundig bureau MUST, architectenbureau K2 en Korth Tielens Architecten.

https://youtu.be/sv_37T9viTc

Bestemmingsplan
In 2011 is het bestemmingsplan Randenbroek Zuid vastgesteld in de gemeenteraad en is gestart met bouwrijp maken van het plangebied. Begin 2012 zijn 10 portieketageflats gesloopt.
Het bestemmingsplan werd definitief en onherroepelijk nadat de  Raad van State op 9 mei 2012 de ingediende bezwaren ongegrond verklaarde. Vanaf dit moment kon de start bouw verder voorbereid worden.

Eerste bewoners nieuwbouwwijk
In juni 2012 startte de bouw van de eerste fase van Randenbroek Zuid. In 2013 ontvingen de eerste huurders (plan De Heuvel en Vallei) en de eerste kopers (plan Vallei) de sleutels van hun woning.

Bekijk ook
Pagina Weberstraat, over de tweede fase van Randenbroek Zuid.
Kijk voor verkoop en informatie op www.randenbroekzuid.nl.

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Randenbroek per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.