MENU

Wijktafel veiligheid

In het kort

  • Overleg tussen bewoners en instanties
  • Leefbaarheid in de wijk
  • Schoon, heel en veilig

Aan de wijktafel besprak een groep wijkbewoners samen met organisaties als de gemeente, woningcorporaties, het opbouwwerk en de politie veiligheidszaken die in de wijk spelen. Hun ervaringen en ideeën gaven input voor de aanpak van veiligheid in de wijk. Dit project liep van eind 2008 tot eind 2013.

Wijktafel veiligheid

In de werkgroep leefbaarheid werden zaken over leefbaarheid van de wijk besproken zoals samenleven, schoon, heel en veilig. Het ging er ook om wat je als bewoner zelf kunt betekenen. Bewoners deelden gele en rode kaarten uit aan bewoners die fietsten op het Neptunusplein. Ook was er een groep bewoners die de speelplek op de Witte de Withstraat netjes houdt.

Aanwezigen bij de wijktafel waren bewoners, maar ook professionals zoals gemeente, opbouwwerk en corporaties. Soms aangevuld met andere belanghebbenden.

De wijktafel kwam ongeveer vier keer per jaar bijeen in de Roef aan het Neptunusplein. Wijkbewoners die mee willen praten, konden aanschuiven

Werkgroep Veiligheid

Naast de wijktafel leefbaarheid is er een werkgroep Veiligheid actief. In de werkgroep Veiligheid besprak een groep wijkbewoners samen met de politie, het opbouwwerk en de gemeente veiligheidszaken die in de wijk spelen. Hun ervaringen en ideeën gaven input voor de aanpak van veiligheid in de wijk. De werkgroep kwam ongeveer 4x per jaar bijeen in de Roef aan het Neptunusplein.

 

 

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.