MENU

Over Amersfoort Vernieuwt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie en Portaal.

Het doel is om het leven in de wijken op veel gebieden prettiger te maken. Het wonen bijvoorbeeld, maar ook het samenleven en de voorzieningen in de wijk. Hiervoor zijn plannen bedacht die tussen 2007 en 2020 worden uitgevoerd. Bewoners en organisaties in de wijk hebben meegedacht over die plannen en worden zoveel mogelijk betrokken bij het verder uitwerken ervan. Want het succes staat of valt met de betrokkenheid van de bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de wijk.

Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. Buurten waar mensen zich veilig voelen en prettig met elkaar samenleven, leren en werken.

— Kernboodschap, Amersfoort Vernieuwt

De plannen van Amersfoort Vernieuwt gaan steeds over één van de volgende zes onderwerpen: samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid & veiligheid en voorzieningen. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor een gezonde wijk, waar bewoners prettig leven. Zo werken we aan de Amersfoortse wijken voor de toekomst!

Specials over Amersfoort Vernieuwt

Deze specials zijn eerder gepubliceerd in de Stadsberichten van de gemeente Amersfoort in huis-aan-huis blad De Stad Amersfoort:

Wonen in Amersfoort – special van gemeente Amersfoort – maart 2018

Special 10 jaar Amersfoort Vernieuwt september 2016

Special Amersfoort Vernieuwt december 2015 – pagina 1

Special Amersfoort Vernieuwt december 2015 – pagina 2

 

Wijkontwikkelingsplannen

Deze wijkontwikkelingsplannen stonden voor het begin van Amersfoort Vernieuwt. Op verschillende thema’s worden ideeën, wensen en voorstellen voor de verschillende wijken opgesomd. Of zoals het in de plannen zelf staat:

“Het conceptontwikkelingsplan dat nu voor u ligt, is een optelsom van de visie van de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal plús de ideeën, wensen en voorstellen van bewoners en andere partijen uit de wijken zelf.”

Download wijkontwikkelingsplan                     Download wijkontwikkelingsplan
Randenbroek – Schuilenburg                              Liendert – Rustenburg

 

(pdf 28mb)                                                                      (pdf 30mb)

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.