MENU

Informatiebijeenkomst locatie zwembad Liendert op 3 juli

26 juni 2019
Locatie nieuwbouw (voorheen zwembad Liendert) - Amersfoort Vernieuwt

Iedereen is uitgenodigd voor voor een informatiebijeenkomst op donderdag 3 juli. U bent welkom om binnen te lopen vanaf 18.45 uur in ’t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 2 in Amersfoort. Om 19.00 uur opent wethouder Janssen de avond en starten we met een presentatie. We vragen u dus op tijd te komen. De avond eindigt om 21.00 uur.

De afgelopen maanden zijn er drie Meedenkgroepen geweest, met bewoners die zich daarvoor hadden opgegeven. De Meedenkgroep heeft input geleverd voor de plannen van de verplaatsing van de tennis- en handbalvereniging, het woningbouwplan van de Alliantie en de inrichting van het openbare gebied. Ook zijn er gesprekken geweest met de sportverenigingen over het ontwerp van het nieuwe sportpark. De gemeente heeft daarnaast een aantal verkeersonderzoeken uitgevoerd. U krijgt meer te weten over de uitkomsten hiervan.

De agenda voor de informatiebijeenkomst op 3 juli is als volgt:

18.45 uur Inloop
19.00 uur Opening door wethouder Janssen
19.10 uur
  • Presentaties (plenair):
  • Resultaten van de Meedenkgroep
  • Resultaten verkeersonderzoeken
  • Voorlopig ontwerp: nieuw sportpark en openbaar gebied
  • Stand van zaken woongebouw de Alliantie
20.00 uur Vervolgproces
20.10 uur Einde plenaire deel: Medewerkers van de Alliantie en de gemeente staan u graag aan tafel te woord voor uw vragen of opmerkingen.
21.00 Einde van de avond

Nadat de informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden, wordt het voorlopig ontwerp van het sportpark en de omgeving en het woongebouw ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente wordt daarbij ook geïnformeerd over de wijze waarop het participatieproces de afgelopen periode met de Meedenkgroep, de sportvereniging en andere stakeholders is verlopen en wat de uitkomsten van dat proces zijn.

Heeft u nog vragen? Dan kunt contact opnemen met Dieuwke Leveling via email: dleveling@de-alliantie.nl.

Dit bericht hoort bij: Kop van Liendert
Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.