MENU

Kop van Liendert

In het kort

  • Op termijn komen hier woningen voor sociale huur en de vrije sector
  • In de tussentijd wordt het terrein groen gebied
  • Sportvelden worden verplaatst
  • Pilotproject voor circulair bouwen

De opening van sportcomplex Amerena betekent dat zwembad Liendert sluit en de locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. Op deze plek kan een appartementengebouw komen 120 appartementen. Het gaat om 60 sociale huurappartementen en 60 middensegment huurappartementen. De gemeente gaat het terrein tijdelijk beheren tot de bouwwerkzaamheden starten. De herontwikkeling van de locatie van voormalig zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Kop van Liendert

Berichten

Locatie nieuwbouw (voorheen zwembad Liendert) - Amersfoort Vernieuwt

Op de plek van het voormalige zwembad Liendert in Amersfoort komt een nieuwe appartementengebouw van 6 verdiepingen. In het gebouw komen 120 huurappartementen. Het appartementengebouw krijgt de naam Kop van Liendert. Met uitzicht op het Valleikanaal en vlak bij het centrum van Amersfoort staan de woningen op een mooie locatie.
Amersfoort Vernieuwt: samen verbeteren we jouw wijk

Kop van Liendert is onderdeel van Amersfoort Vernieuwt. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie en Portaal. Samen proberen we het wonen en leven in de wijken te verbeteren.
Een passende woning voor iedereen

De vraag naar huurwoningen is groot en neemt de komende jaren verder toe. De Alliantie wil meer mensen aan een betaalbare en passende woning helpen. Daarom bouwen we extra woningen en stimuleren we doorstroming. Het project Kop van Liendert in Amersfoort is een voorbeeld van nieuwbouw.

Planning

Op woensdag 15 maart 2023 organiseerde de Alliantie een inloopbijeenkomst over het Schetsontwerp. Ook gemeente Amersfoort was aanwezig om het vastgestelde Bestemmingsplan en de inrichting rondom het gebouw toe te lichten. De posters die op de avond zijn gepresenteerd kunt u hier bekijken:

Posters inloopbijeenkomst Kop van Liendert | 15 maart 2023
Processtappen
Vastgesteld bestemmingsplan
Definitief ontwerp -inrichtingsplan
Schetsontwerp gebouw
Bestemmingsplan Liendert West vastgesteld | 19 april 2023
Verslag inloopbijeenkomst Kop van Liendert | 15 maart 2023

Wat ging eraan vooraf?

In 2018 stelde de gemeenteraad de startnotitie ‘Sport- en woongebied Liendert-West’ vast. In 2019 organiseerde de Alliantie samen met de gemeente een inloopbijeenkomst over de herontwikkeling van de oude zwembadlocatie Liendert. De gemeente werkte de afgelopen jaren hard aan een bestemmingsplan voor deze plek. Dit bestemmingsplan is begin 2023 vastgesteld. De Alliantie begon daarom met het ontwerp van het appartementengebouw Kop van Liendert.
Woningen

In Kop van Liendert komen 120 huurappartementen. Het gaat om 60 sociale huurappartementen en 60 middensegment huurappartementen. Het ontwerp voor het appartementengebouw wordt nu gemaakt.

Besluitvorming Sport- en woongebied Liendert West

Dinsdag 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerkingsvoorstel voor sport- en woongebied Liendert West. De vaststelling van dit uitwerkingsvoorstel is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied. De kaders van het plan liggen nu vast. Op basis hiervan kan het bestemmingsplan worden opgesteld.

Het plan voor sport- en woongebied Liendert West gaat bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Een woongebouw van 6 bouwlagen met circa 120 appartementen.
  • Zeven grondgebonden woningen in de vrije sector op het voormalige parkeerterrein van het zwembad.
  • Circa twee grondgebonden woningen in de vrije sector op het braakliggend perceel aan het Jan van Riebeeckpad.
  • Parkeeroplossing voldoet aan de gestelde eisen.
  • In het nieuw in te richten openbaar gebied wordt een speelvoorziening opgenomen.
  • De jeu de boules-, handbal- en tennisvereniging krijgen een nieuw sportpark met een gezamenlijke entree.

 

Achtergrondinformatie

Samen met bewoners en sportclubs

Na het vaststellen van de Startnotitie zijn de gemeente en De Alliantie in gesprek gegaan met de buurt en met de aanwezige sportverenigingen over het op te stellen stedenbouwkundig plan, het nieuw te maken sportpark, en over de locatie en de vorm van het woongebouw van de Alliantie. Naast een aantal inloopavonden heeft in 2019 een Meedenkgroep aan de hand van verschillende onderwerpen input geleverd.

Belangrijkste wijzigingen in het plan naar aanleiding van de Meedenkgroepen:
– Compacter woongebouw (6 bouwlagen, in plaats van 4 bouwlagen met hoogteaccent van 10 lagen);
– Eenzijdig in plaats van tweezijdig parkeren aan het nieuwe Jan van Riebeeckpad;
– Speelvoorziening voor de buurt in het plan (0-12 jarigen, in latere fase met de buurt uit te werken);
– Twee verkeersplateaus op de Parelhoenstraat;
– Voorstel voor 1-richtingsverkeer in een aantal straten;
– Geen overmaat aan parkeren, maar ruimte houden voor groen.

Aanpassing van de plannen

De gesprekken met de buurt en de sportverenigingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de plannen. Ook zijn er naar aanleiding van de gesprekken aanvullende verkeersonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben geleid tot een besluit van de raad op 21 april om de opstelstrook op de Liendertseweg te verlengen en zo de verkeersdoorstroming de wijk uit te verbeteren.

Vrije sector en sociale huur
Door de verschuiving van de sportclubs komt de locatie aan het Valleikanaal vrij voor woningbouw. Hier komen 127 woningen waarvan 120 huurwoningen (minimaal 35% sociale huur en 7 koop). De gemeente, corporaties en externe marktpartijen werken in Amersfoort samen aan meer woningen voor alle inkomens, om nu en in de toekomst zoveel mogelijk aan te sluiten op de woningvraag. Daarom bestaat de te ontwikkelen woningbouw bij beide mogelijkheden uit een deel vrije sector woningen en voor minimaal 35% uit sociale huurwoningen.

Tijdelijk beheer
Na de sloop van het zwembad en voor de start van de woningbouwontwikkeling, ligt de locatie voor langere tijd braak. De gemeente gaat het terrein tijdelijk beheren tot de bouwwerkzaamheden starten.  Het terrein wordt ingezaaid met een gras- en bloemmengsel en eventueel een tijdelijk speelveld of speelplek.

Circulair bouwen
De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld. Een circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop dus, waarin afval niet meer bestaat.

Bij circulair bouwen worden bijvoorbeeld materialen hergebruikt, maar u kunt ook denken aan het flexibel inzetten van een gebouw. De herontwikkeling van zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Informatiebijeenkomst 3 juli 2019
Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli 2019 zijn de plannen gepresenteerd voor het sportpark en woningbouw Liendert West. Hier vindt u de link naar de presentatie.

Vaststelling startnotitie
De startnotitie Sport- en woongebied Liendert-West is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Informatiebijeenkomst
Op 20 september 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen op de locatie waar het zwembad heeft gestaan. Aan de hand van panelen werd informatie gegeven. Ook werd een schets getoond over de tijdelijke inrichting van de plek waar het zwembad heeft gestaan. Lees via dit pdf-bestand de antwoorden op de meeste gestelde vragen die die avond voorbij kwamen.

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Liendert per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.