MENU

Waterwingebied

Het Waterwingebied is een parkachtige strook tussen de wijken Liendert en Rustenburg en tussen de wijk Schuilenburg en de A28. Voor veel mensen in Liendert en Rustenburg is het een prettig gebied om te wandelen, een rondje te rennen of de hond uit te laten. Daarom heeft de gemeente een groenbeheerplan gemaakt hoe het gebied wordt beheerd en aantrekkelijker wordt.

Waterwingebied

Natuurspeelplaats met picknickplek
Dertig bewoners praatten mee en gaven hun ideeën voor het plan. Het plan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.Inmiddels heeft de gemeente een werkplan gemaakt voor het Waterwingebied. Dertig bewoners praatten mee en gaven hun ideeen voor het plan. Het plan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staat wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

In het voorjaar van 2012 is begonnen met het weghalen van de bomen en struiken rond de knotbomen, zodat de rijen knotbomen weer goed zichtbaar worden. In het najaar van 2012 volgen de overige maatregelen, zoals het verplaatsen van de recreatieveldjes naar de rand van het park, vlakbij de Horsten. Ook komt er ter hoogte van de bocht in de Lageweg een natuurspeelplaats met picknickplek. De hoogteverschillen in het gebied worden meer zichtbaar gemaakt. In het beekdal van de Groenesteeg komt een nieuwe poel. De paden worden gerepareerd en er komen verharde paden, halfverharde paden en graspaden.

In het najaar van 2012 volgen de overige maatregelen, zoals het verplaatsen van de recreatieveldjes naar de rand van het park. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2013 afgerond.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.