MENU

Buurtvoorlichters

In het kort

  • Praten met buurtgenoten
  • Doorverwijzen bij vragen over wonen, zorg en welzijn
  • Vertellen over Amersfoort Vernieuwt

Het project buurtvoorlichting vormt een belangrijke spil in de communicatie over de Amersfoort Vernieuwt Werk(t) initiatieven. Buurtvoorlichters zijn bewoners met verschillende culturele en etnische achtergronden uit de wijk zelf.

Buurtvoorlichters

Buurtvoorlichters kennen de cultuur, de omgangsvormen en de taal van de wijk. Ze hebben toegang tot sociale netwerken die anders moeilijk(er) bereikbaar zijn. Zij kunnen een brug slaan tussen de samenwerkende (AV-)partijen en de wijkbewoners maar hebben ook een mobiliserende functie zoals het actief werven van vrijwilligers.

Doorverwijzen

Naast voorlichting over buurt gerelateerde activiteiten informeren de buurtvoorlichters wijkbewoners huis aan huis over meer algemene onderwerpen zoals Burgernet of verwijzen naar instanties waar mensen terecht kunnen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zoals de Stip. Daarnaast nemen zij persoonlijk enquĂȘtes af over onderwerpen als burenhulp of bestemmingsplannen.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.