MENU

ABC Liendert en omgeving

In het kort

  • ABC-cluster De Zonneparel met basisscholen De Windroos, De Wiekslag, buitenschoolse opvang, peuterschool, gymzaal en ruimte voor ontmoeting
  • Een nieuwbouwcomplex met appartementen en woningen voor jongeren met autisme
  • 28 eensgezinswoningen

In Liendert is het gebied rondom de voormalige scholen De Wiekslag en De Windroos heringericht onder de naam ABC Liendert.

ABC Liendert en omgeving

Berichten

Alle berichten tonen

In Liendert wordt het gebied rondom de voormalige locaties van de scholen De Wiekslag en De Windroos heringericht. Beide scholen zijn in oktober 2015 verhuisd naar De Zonneparel. Op de oude locatie van de Wiekslag zijn 28 eengezinswoningen gebouwd door de Alliantie. Op de gronden aan de zijde van de Wiekslag komt een nieuwe Lidl supermarkt. De bestaande supermarkt aan de overzijde van de weg wordt dan gesloopt en daar komt een parkeerterrein. De gebiedsontwikkeling maakt onderdeel uit van het binnenstedelijk vernieuwingsprogramma Amersfoort Vernieuwt.

Om de nieuwbouw van de supermarkt mogelijk te maken is op 10 april 2018 een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dat plan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer dit beroep wordt behandeld.

Ondertussen wordt er door de Lidl en de gemeente samen gewerkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de het parkeerterrein. Daarnaast wordt de uitvoering voorbereid. Afhankelijk van het besluit van de Raad van State is de verwachting dat eind 2018 gestart wordt met de bouw van de nieuwe supermarkt.

Woningen

Op de plek van de speeltuin Het Vogelnest heeft de Alliantie een wooncomplex met appartementen met dezelfde naam gerealiseerd. Op de bovenste twee verdiepingen van dit complex zijn 9 sociale huurwoningen gerealiseerd. Op de begane grond en eerste verdieping wonen 15 jongvolwassenen met autisme. Dit is een ouderinitatief van stichting de Grasboom.

Pelikaanstraat

De Alliantie heeft in 2016 de bouw van  28 eengezinswoningen aan de Pelikaanstraat gerealiseerd. Het gaat om woningen met twee woonlagen en een kap, verdeeld over drie woonblokken. De woningen krijgen een tuin. De woningen worden april 2017 betrokken door hun nieuwe bewoners.

Bekijk het dossier met meer info op de pagina  ABC Liendert – Woningen.

 

Nieuwbouw Lidl

Supermarkt Lidl wil de winkel aan de Wiekslag verplaatsen en vernieuwen. De gemeente acht de plannen haalbaar en wil eraan meewerken. Voordat de bouw kan starten zijn nog wel wat stappen te nemen.

Bekijk het dossier met meer info op de pagina ABC Liendert – Nieuwbouw Lidl

School

Op de oude locatie van basisschool De Windroos is het ABC-cluster in oktober 2015 in gebruik genomen. Het gebouw draagt de naam Zonneparel. Hierin zitten naast de basisscholen De Windroos en De Wiekslag, een buitenschoolse opvang, de peuterschool, ruimte voor ontmoeting en een gymzaal.
Bekijk het dossier op de pagina ABC Liendert – School

Het educatieve karakter van het gebouw is doorslaggevend geweest om Gemeente Amersfoort met ABC - cluster Liendert als winnaar te benoemen. De gebruiker wordt door 'kijkbeleving' bewust gemaakt van het energieverbruik en haar invloed daarop.

— Jury Gouden Kikker 2014, Prijs voor bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie

Wijkplein

Wijkbewoners en leerlingen van de wijkleerlingenraad dachten tijdens twee workshops mee over de inrichting van het wijkplein. Het wijkplein is met de school in oktober 2015 opgeleverd.
Bekijk het dossier ABC Liendert – Wijkplein

Verkeer en parkeren

Er zijn nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en ruimte voor halen en brengen. Bekijk het dossier ABC Liendert – Verkeer en parkeren.

Stedenbouwkundig- en bestemmingsplan

Voor de gebiedsontwikkeling is het bestemmingsplan gewijzigd. De wijzigingsprocedure is in 2013 doorlopen en het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld.
Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan ‘ABC cluster Liendert e.o.’

 

Contactpersonen

  • Contactpersoon gebied:
    Waldo Ramsoender, projectmanager gemeente Amersfoort, wp.ramsoender@amersfoort.nl, telefoon 14033
  • Contactpersoon woningbouw de Alliantie:
    Dieuwke Leveling, tel. 088-0023200

 

 

Video ingebruikname tijdelijke huisvesting De Windroos

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Liendert per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.