MENU

Natuurspeelplekken

In het kort

  • Spelen in de natuur
  • Natuurlijke materialen
  • Door de hele stad

De eerste natuurspeelplekken van Amersfoort werden gerealiseerd in Klein Zwitserland, Nimmerdor en stadspark Schothorst. Dit project liep van 2009 tot en met 2013.

Natuurspeelplekken

In 2009 is er al een grote natuurspeelplek gemaakt bij speeltuinvereniging Kruiskamp. In 2010 is er een kleine natuurspeelplek bij de Buitenkast aan de Magelhaenstraat gemaakt.

Een natuurspeelplek is een plek met speeltoestellen van natuurlijke materialen die de fantasie van kinderen prikkelen. De laatste en meteen grootste van de stad is die in het waterwingebied tussen Rustenburg en Liendert, nabij de hoek Lageweg / Rustenburgerweg. Deze werd geopend op 19 juni 2013.

Natuurspeelplaats speeltuinvereniging Kruiskampkwartier: www.speeltuinkruiskamp.nl

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.