MENU

AV Werkt

In het kort

  • AV Werktpunt
  • Startersruimten
  • Wijkserviceteam
  • Maatschappelijke stage

Mensen aan het werk helpen was een belangrijke doelstelling van Amersfoort Vernieuwt. Per 1 januari 2015 is het AV Werkpunt gesloten. Amersrfoort Vernieuwt Werkt bestond uit verschillende projecten die de wijkeconomie helpen versterken en bewoners helpen bij het vinden van werk.

AV Werkt

AV Werktpunt

Het AV Werkpunt was de plek in de wijk waar wijkbewoners ondersteuning en informatie konden vinden over het starten van een onderneming of het vinden van werk. Ook bracht het AV Werkpunt vraag en aanbod van betaald en vrijwilligerswerk bij elkaar.

https://youtu.be/IgILMePJXSs

Startersruimten

Bij de Horsten heeft de Alliantie een aantal garageboxen omgebouwd tot bedrijfsruimten voor startend ondernemers. Door die bedrijfsruimten vervolgens voor een lage huursom te verhuren wordt de wijkeconomie gestimuleerd. Zie ook de pagina Startersruimten.

AV Werkt werkt samen met andere organisaties, zoals scholen, ondernemersverenigingen en de Sociale Dienst.

Andere Amersfoort Vernieuwt Werk(t) initiatieven

Wijkserviceteam

Het Wijkserviceteam stuurt vrijwilligers aan die klusjes in en om het huis verrichten bij mensen die dat zelf niet meer kunnen. Die vrijwilligers komen zoveel mogelijk uit de buurt zelf.

Maatschappelijke stage

Met het project ‘maatschappelijke stage’ maakten scholieren op verschillende manieren kennis met vrijwilligerswerk in de wijk.

Buurtvoorlichters

Het project buurtvoorlichting vormde een belangrijke spil in de communicatie over de Amersfoort Vernieuwt Werk(t) initiatieven. Buurtvoorlichters waren bewoners met verschillende culturele en etnische achtergronden uit de wijk zelf. Zie ook de pagina Buurtvoorlichters.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.