MENU

Liendertseweg

In het kort

  • Sloop verouderde flats
  • Nieuwbouw van appartementen
  • Nieuwbouw van eengezinswoningen
  • Huur (sociaal en vrije sector) en koop

Aan de Liendertseweg en de Wiekslag hebben acht portiekflatgebouwen plaats gemaakt voor nieuwe, comfortabele eengezinswoningen die weer helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit project is opgeleverd in 2017.

Liendertseweg

Berichten

De Alliantie heeft tussen 2013 en 2017 acht portiekflatgebouwen aan de Liendertseweg en de Wiekslag vervangen voor nieuwe woningen. De nieuwbouw biedt zowel sociale en vrije sector huurwoningen als koopwoningen. Zo krijgt de wijk een beter en gevarieerder woningaanbod.

De portiekflats die de Alliantie sloopte zijn Liendertseweg nr. 132-318 (fase 1), Liendertseweg nr.183- 369 (fase 2) en Wiekslag nr. 361-479 (fase 3).

De plannen voor het slopen van deze flats zijn eerder vastgelegd in het wijkontwikkelingsplan voor Liendert-Rustenburg dat samen met de wijkbewoners gemaakt is. In dit plan staan maatregelen die een bijdrage leveren aan een betere buurt.

Wonen en werken
In de nieuwe situatie zijn er nieuwe eengezinswoningen in het huur- en koopsegment gebouwd. Een aantal woningen biedt de mogelijkheid om wonen en werken te combineren. De Alliantie betrok de bewoners van de oude woningen en omwonenden nauw bij de verdere uitwerking van de plannen.

Planning

Deelplan 1
Deze fase is afgerond. Op de locatie aan de Liendertseweg, Fazantenstraat, Dwerghoenpad en Kwartelstraat zijn in juni 2015 42 sociale huurwoningen en 6 vrije sector huurwoningen opgeleverd. Deze vrije sector woningen zijn woon-werk-woningen. Op de begane grond is een werkruimte. Op de eerste en tweede verdieping zijn de woon- en slaapkamers.

Deelplan 2
Op de locatie aan de Liendertseweg, Rietzangerstraat worden 39 koopwoningen gebouwd. De bouw is gestart in 2015. Heeft u interesse in een koopwoning? Kijk dan hier: http://www.de-lienlaer.nl/ . In 2016 worden de eerste woningen aan de kopers opgeleverd.

Deelplan 3
Aan de Wiekslag worden in juni 2016 twee appartementencomplexen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 21 eengezinswoningen in de sociale huur. Deze worden in 2017 opgeleverd.

Sociaal statuut
Per deelplan hebben eerst gesprekken plaatsgevonden met de bewoners. Voor alle deelplannen geldt dat meer dan 70% van de bewoners heeft ingestemd met de plannen om de flatwoningen te slopen en er nieuwe woningen voor terug te bouwen. In het Sociaal Statuut Amersfoort Vernieuwt staan afspraken voor bewoners die te maken krijgen met sloop van hun woning. Zo krijgen zij voorrang bij de keuze voor een andere woning en hebben zij recht op een verhuiskostenvergoeding.
Woningen die leeg komen zijn tijdelijk verhuurd tot de werkzaamheden starten.

Diverse inwoners van Amersfoort vertellen in deze video hoe het werkt als je moet verhuizen omdat je woning plaats moet maken voor nieuwbouw:

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Liendert per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.