MENU

De Plaatsen

In het kort

  • Nieuwe, slimmere indeling van parkeerterreinen
  • Eigentijdse bestrating van de drie pleinen: met ieder eigen kleur
  • Weg naar de entree van de flat wordt aantrekkelijker
  • Planten van nieuwe bomen op de parkeerterreinen
  • Bestaande bomen in de parkjes blijven

Woningcorporatie de Alliantie Eemvallei heeft appartementen aan de Gaweinplaats, de Ferguutplaats en de Bohortplaats gerenoveerd. Gemeente Amersfoort knapt nu de directe omgeving van de gerenoveerde flats op. Dit project is opgeleverd in het najaar van 2010.

De Plaatsen

De gemeente heeft hiervoor een aantal ideeën bedacht. Deze zijn tijdens drie inloopbijeenkomsten in het najaar van 2008 met bewoners besproken. Samen met een groep bewoners van De Plaatsen heeft de gemeente daarna het plan voor het opknappen van de directe woonomgeving verder uitgewerkt.

Uitvoering

De werkzaamheden voor de herinrichting van de parkeerplaatsen zijn in maart 2010 begonnen bij de Gaweinplaats. In mei van dat jaar werden de parkeerplaatsen van de Ferguutplaats aangepakt en half juni werd begonnen met de werkzaamheden aan de parkeerplaatsen van de Bohortplaats. In het najaar werden er bij de drie ‘Plaatsen’ nieuwe bomen en struiken gepland. Daarmee was het plan afgerond.

Blijf op de hoogte

Ontvang iedere drie maanden de laatste berichten over dit project en de wijk Koppel per email.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.