MENU

Proeftuin Vogelnest

In het kort

  • Buurt- en schoolmoestuin
  • Voor scholieren
  • Voor buurtbewoners
  • Gezonder leven en eten
  • Betrokkenheid

Bij speeltuin Vogelnest in Liendert komt een buurt- en schoolmoestuin. Kinderen van de ABC School kunnen er samen met hun ouders in werken en spelen. Ook buurtbewoners kunnen in de proeftuin terecht. De tuin moet bijdragen aan gezondere leef- en eetgewoonten en aan een grotere betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar.

Proeftuin Vogelnest

Samen met de bewoners uit de wijk zijn de plannen voor de sloop en nieuwbouw besproken en uitgewerkt in een klankbordgroep. Daaruit kwamen veel goede ideeën. De discussies over de verschillende mogelijkheden.

De tuin is  dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Onder schooltijd gaan leerkrachten en leerlingen in de tuin aan het werk. Na schooltijd kan de BSO van de ABC school er terecht. Er zijn natuurlijke speelelementen en er kan gebruik worden gemaakt van leskisten over tuinieren en de natuur. Het betreft een tijdelijk project wat eindigt in het najaar van 2013 en zal op termijn overgaan in het project ABC Liendert en omgeving.

Samen werken
De proeftuin is een samenwerking tussen de GGD (project B-Slim), de gemeente, de Stichting Welzijn Amersfoort en de ABC School Liendert (basisscholen De Wiekslag en De Windroos). Het beheer en toezicht van de tuin gebeurt door de bewonerswerkgroep ABC Spelen. De Buurtvaders en het Turks Islamitisch Ontmoetingscentrum Sicaf helpt hen hierbij.hebben geleid tot een plan dat goed past in de omgeving.

Andere projecten in de buurt

Amersfoort Vernieuwt is een samenwerking tussen Gemeente Amersfoort, de Alliantie & Portaal.